Grafika Soča

Za natančen ogled podatkov kliknite na plus.

Naslov podjetja

Grafika Soča, d.o.o.,
Sedejeva 4,
5000 Nova Gorica
Slovenija

Matična in davčna številka

Matična št.: 504 85 24 000

Davčna št.: 52502228

Osnovni vložek

850.000,00 EUR

Transakcijskih računi (TRR)

TRR 1: 04750-0000467494 pri NKBM

TRR 2: 0292 30 26 1543 083 pri NLB

Registrski vpis

Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod številko registrskega vpisa 2008/20464.